ติดต่อเรา

ข้าวเม่า-ข้าวฟ่าง จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053-838444, 053-020322

ไลน์ไอดี : khaomaokhaofang

อีเมล : khaomaokhaofang@hotmail.com

Facebook inbox : www.khaomaokhaofang.com

ข้าวเม่า-ข้าวฟ่าง อ.แม่สอด จ.ตาก

โทรศัพท์ : 062-2938185, 062-3788187

ไลน์ไอดี : 0622938185

อีเมล : khaomaokhaofang@hotmail.com

Facebook inbox : www.khaomaokhaofang.com