ติดต่อเรา

ข้าวเม่า-ข้าวฟ่าง จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053-838444, 053-020322

แฟกซ์ : 053-441908

อีเมล : khaomaokhaofang@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.khaomaokhaofang.com

ข้าวเม่า-ข้าวฟ่าง อ.แม่สอด จ.ตาก

โทรศัพท์ : 062-2938185, 062-3788187

แฟกซ์ : -

อีเมล : khaomaokhaofang@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.khaomaokhaofang.com