ติดต่อเรา

ข้าวเม่า-ข้าวฟ่าง จ.เชียงใหม่

181 หมู่ 7 ถ.ราชพฤกษ์ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

โทรศัพท์ : 053-838444, 053-020322

แฟกซ์ : 053-441908

อีเมล : khaomaokhaofang@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.khaomaokhaofang.com

ข้าวเม่า-ข้าวฟ่าง อ.แม่สอด จ.ตาก

382 หมู่ 9 ถ.แม่สอด-แม่ระมาด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

โทรศัพท์ : 062-2938185, 055-532483, 055-533607

แฟกซ์ : 055-531159

อีเมล : khaomaokhaofang@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.khaomaokhaofang.com